Start

Dostęp pracowników UMG do elektronicznych wersji czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT

Zgodnie z zarządzeniem nr 33 JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 12 maja 2020 r. działalność Biblioteki Głównej UMG zostaje wznowiona z dniem 13 maja 2020 r. na zasadach określonych w zarządzeniu.

Szczegółowe zalecenia dotyczące korzystania ze zbiorów:

Wypożyczalni      Czytelni Głównej

Czytelni na Wydziale Nawigacyjnym

Szczegółowe zalecenia dla pracowników Biblioteki UMG w trakcie epidemii COVID-19

Uprzejmie informujemy, że aktualności dotyczące uruchamianych zdalnych usług Biblioteki zamieszczane są w nowej zakładce ZDALNA BIBLIOTEKA.

Szukaj w e-zasobach Biblioteki Głównej:

słowo kluczowe tytuł‚ autor

Szukaj w Katalogu BG UMG:

Szukaj w Google Science:

Wyszukiwarki publikacji w otwartym dostępie: