Kontakt

 

Uniwersytet Morski w Gdyni 

Biblioteka Główna

im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel./fax. +48 58 55-86-444

DYREKTOR BIBLIOTEKI

pok. C-11a, tel. +48 58 55-86-444

e-mail: j.krzywonos@bg.umg.edu.pl

e-mail: dyrektorBG@bg.umg.edu.pl

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW  (DGiOZ)

e-mail: dgioz@bg.umg.edu.pl

Gromadzenie Zbiorów Zwartych i Ciągłych:  pok. C-12a, tel. +48 58 55-86-446  e-mail: gromadzenie@bg.umg.edu.pl

Opracowanie Zbiorów Zwartych:  pok. C-11, tel. +48 58 55-86-277  e-mail: i.klejna@bg.umg.edu.pl

Opracowanie Zbiorów Ciągłych:  pok. C-12a, tel. +48 58 55-86-277  e-mail: czasopisma@bg.umg.edu.pl

Gromadzenie i Opracowanie Publikacji Naukowych:  pok. C-13a, tel. +48 58 55-86-277  e-mail: bibliografia@bg.umg.edu.pl 

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW  (DUZ)

pok. C-041, tel. +48 58 55-86-236

e-mail: wypozyczalnia@bg.umg.edu.pl

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ  (DIN)

pok. C-053, tel. +48 58 55-86-245

e-mail: din@bg.umg.edu.pl

Naukowe Bazy Danych: pok. C-054, tel. +48 58 55-86-510  e-mail: infobazy@bg.umg.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: pok. C-12, tel. +48 58 55-86-202  e-mail: miedzybiblioteczna@bg.umg.edu.pl

CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM  (CIN)

81-345 Gdynia, ul. Al. Jana Pawła II 3

pok. 013, tel. +48 58 55-86-152

e-mail: czytelnia_nawigacja@bg.umg.edu.pl

SALA TRADYCJI

pok. B-207, 209, tel. +48 58 55-86-650

e-mail: sala_tradycji@bg.umg.edu.pl