Webinaria

Zapraszamy do udziału w szkoleniach online

 

11.05.2021 11:00 Elsevier Dlaczego widoczność ma znaczenie? Podczas tego webinarium dowiesz się:
Jaka jest ścieżka nowej publikacji w bazie Scopus.
Co wpływa na profil autora i instytucji.
Jakie masz możliwości dokonywania korekt i zmian.
Jak nadzorować swój profil.
18.05.2021 11:00 Elsevier SciVal dla naukowca – jak szukać informacji do procesów ewaluacyjnych? Ewaluacja oraz inne procesy oceny są wyzwaniem zarówno do uczelnie, jak i dla naukowców. W tym procesie warto wykorzystywać wszystkie dostępne możliwości. Podczas spotkania zobaczymy jakie informacje może nam dostarczyć baza Scopus, a jakie możemy znaleźć w narzędziu SciVal.
Podczas tego webinarium dowiesz się:
•Jakie dane są dostępne w bazie Scopus i w jaki sposób można je pozyskać.
•Jak wykorzystać SciVala w różnych procesach związanych z oceną i danymi.
•Dane zagregowane i raporty cykliczne.
•Praca z klasyfikacjami i rankingami.
25.05.2021 11:00 Elsevier Otwarta nauka (OS) – narzędzia do odkrywania, promowania i udostępniania badań Podczas tego webinarium przedstawimy narzędzia do współpracy, które umożliwią Twoim badaczom odkrywanie danych, dzielenie się spostrzeżeniami naukowymi i ulepszanie wyników badań.
• Otwarte zbiory danych, które wspierają współpracę badawczą między dyscyplinami.
• Poprawa doświadczeń użytkownika w zakresie otwartego dostępu do danych badawczych.
• Wspieranie przyszłości otwartej nauki poprzez partnerstwa.
• Budowanie globalnej widoczności i wpływu dzięki czasopismom Diamond OA i Otwartym Zasobom Edukacyjnym.
• Otwarte opcje dostępu do udostępniania wczesnych badań i wydruków.
01.06.2021 11:00 Elsevier Przydatne funkcje bazy Scopus

Baza Scopus to nieocenione źródło informacji naukowej. Wykorzystujemy ją w celu pozyskania informacji, sprawdzenie wskaźników czy poszukiwania odpowiednich źródeł. Oczywiście w bazie Scopus znajdują się także dodatkowe funkcjonalności wspomagające pracę czy śledzenie informacji.

Podczas webinarium dowiesz się:
Jak korzystać z wyszukiwana zaawansowanego.
Jak monitorować profile za pomocą alertów.
Jak automatyzować swoją pracę, wykorzystując dostępne funkcje.