Zgłaszanie publikacji

Kontakt

Gromadzenie i Opracowanie Publikacji Naukowych

mgr Hanna Benkowska

mgr Iwona Klejna

pok. C-11, tel. +48 58 55 86 277

bibliografia@bg.umg.edu.pl

1. Autorzy publikacji naukowych zobowiązani są do dostarczenia publikacji do Biblioteki Głównej UMG w terminie do 30 dni od momentu opublikowania pracy.

2. Do bazy wprowadza się wyłącznie dane bibliograficzne dorobku naukowego z afiliacją Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Uwaga:  Nowe formularze zawierają w sobie oświadczenie o afiliacji i udziale procentowym w powstaniu publikacji, prosimy nie wypełniać dodatkowo starych oświadczeń o afiliacji.

W przypadku gdy autor/współautor publikacji jest studentką/em UMG lub doktorantką/em UMG prosimy wpisać tę informację na formularzu zgłoszeniowym w p.II. Deklaracja wkładu autorów w powstanie publikacji" w rubryce „Afiliacja".

3. Do opracowania bibliograficznego przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów:

        a)  Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Uprzejmie prosimy o wybranie formularza odpowiedniego do rodzaju zgłaszanej publikacji

Formularz zgłoszeniowy dla autora lub redaktora MONOGRAFII NAUKOWEJ

Formularz zgłoszeniowy dla autora ROZDZIAŁU W MONOGRAFII NAUKOWEJ

Formularz zgłoszeniowy dla autora ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE

Prosimy o komputerowe wypełnianie formularzy.

        b)  Oryginał publikacji bądź jego kserokopia, skan albo adres internetowy publikacji, która ukazała się wyłącznie w wersji elektronicznej.

             Kopie publikacji powinny zawierać:

w przypadku artykułu - tekst wraz ze stroną redakcyjną i okładką czsopisma,

w przypadku książki - tekst wraz ze stroną tytułową, redakcyjną, okładką, spisem treści, indeksami, streszczeniami, itd.

w przypadku rozdziału w książce - tekst wraz ze stroną tytułową, redakcyjną, okładką, spisem treści i trzema ostatnimi stronami książki, z której pochodzi rozdział.

Kiedy zgłaszają Państwo autorstwo/redakcję monografii, lub rozdział w monografii, ze względu na wymogi PBNprosimy o składanie oryginałów książek (po wprowadzeniu zwracamy autorom) lub przesyłanie plików pdf zawierających pełną wersję publikacji, wraz ze stroną redakcyjną i spisem treści.

W sytuacji kiedy dostęp do artykułu w czasopiśmie jest płatny prosimy o przysłanie pliku pdf zawierającego pełną treść artykułu.  Pliki z publikacjami gromadzimy w repozytorium i nie są one udostępniane publicznie.

4. Za poprawność danych wpisanych do formularzdanych zgłoszeniowych odpowiada autor publikacji.

5. Materiały niekompletne nie będą wprowadzane do bazy.

6. Biblioteka Główna nie będzie wprowadzała publikacji, które zostały wydane przed 2017 r.

7. Dane bibliograficzne będą poszerzane o wskaźniki bibliometryczne dla danego roku (punktacja MNiSW).

_____________

Akty prawne

Zarządzenie nr 5 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 06.02.2017

Zarządzenie nr 4 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 06.02.2017