ORCID

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 27 lipca 2018 r. pracownicy akademiccy UMG zobowiązani są do utworzenia identyfikatora ORCID oraz przekazania stosownej informacji o jego utworzeniu do Biblioteki Głównej UMG w terminie określonym w Zarządzeniu 


Przy zgłaszaniu publikacji do wydawców należy podać numer ORCID.

  1. Czym jest ORCID?
  2. Zakladanie identyfikatora ORCID.
  3. Inne identyfiktory:
  4. Powiązanie ORCID w PBN.
  5. Poinformowanie Biblioteki UMG o numerze ORCID: