MNiSW - informacje

Ustawy

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa z dnia 20 lipca 2018r.)

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa z dnia 3 lipca 2018r.)

 

Rozporządzenia i zarządzenia

Zarządzenie MNiSW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacji Nauki

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych

Zarządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Zarządzenie MNiSW z dnia 25 stycznia2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

Komunikaty

Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 

Wykaz czasopism punktowanych:

2016