Formularze

Uprzejmie prosimy o wybranie formularza odpowiedniego do rodzaju zgłaszanej publikacji

Formularz zgłoszeniowy dla autora lub redaktora MONOGRAFII NAUKOWEJ

Formularz zgłoszeniowy dla autora ROZDZIAŁU W MONOGRAFII NAUKOWEJ

Formularz zgłoszeniowy dla autora ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE

Prosimy o komputerowe wypełnianie formularzy.