Formularze

Uprzejmie prosimy o wybranie formularza odpowiedniego do rodzaju zgłaszanej publikacji

Formularz zgłoszeniowy dla autora lub redaktora MONOGRAFII NAUKOWEJ

Formularz zgłoszeniowy dla autora ROZDZIAŁU W MONOGRAFII NAUKOWEJ

Formularz zgłoszeniowy dla autora ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego dla autora ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE - wypełniany i składany w przypadku, gdy Autor wskazuje na Formularzu zgłoszeniowym, pkt. III. 3 przypisanie artykułu do dyscypliny naukowej innej niż przypisana do czasopisma, w którym artykuł opublikowano, zgodnie z aktualnie obowiązującym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym przez MEiN.

Prosimy o komputerowe wypełnianie formularzy.