Czasopisma online

Uprzejmie informujemy, że problem z dostępem do Nature i zasobów Springer z rocznika 2020 został rozwiązany i dostęp do tych zasobów został przywrócony.

DOSTĘPNE W SIECI UMG:

     NATURE     Wersja elektroniczna czasopisma, które opisuje odkrycia naukowe ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne.

     SCIENCE     Wersja elektroniczna czasopisma, które publikuje najnowsze, szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne.

DOSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW UMG (wymagana rejestracja):

     CZASOPISMA FACHOWE WYDAWNICTWA SIGMA-NOT - PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ

          lista prenumerowanych czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT w 2020 roku

         uzyskanie dostępu - instrukcja dla pracowników UMG

Z DOSTĘPEM NA HASŁO:

     PERSONEL I ZARZĄDZANIE     hasło dostępne jest w czytelniach BG UMG.