Czasopisma online

DOSTĘPNE W SIECI UMG:

     NATURE     Wersja elektroniczna czasopisma, które opisuje odkrycia naukowe ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne.

     SCIENCE     Wersja elektroniczna czasopisma, które publikuje najnowsze, szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne.

DOSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UMG (wymagana rejestracja):

     CZASOPISMA FACHOWE WYDAWNICTWA SIGMA-NOT - PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ

          Lista prenumerowanych czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT w 2021 roku

          Uzyskanie dostępu - instrukcja

DOSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UMG ZAREJESTROWANYCH W OFFICE 365 UMG (wymagna autoryzacja):

     Uwaga: Materiały wewnętrzne, niedozwolone jest dystrybuowanie udostępnionych czasopism poza Uczelnią.

    LINK DO CZSOPISM (wymaga uwierzytelnienia się w chmurze Office 365 UMG)

   Lista czasopism udostępnionych w chmurze Office 365 UMG