Zespół biblioteczny

DYREKTOR
dr Joanna Krzywonos
 
SEKRETARIAT
mgr Alicja Szczechowska
kustosz biblioteczny
GROMADZENIE I OPRACOWANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM
mgr Hanna Benkowska
kustosz biblioteczny
 
mgr Elżbieta Dopke
kustosz biblioteczny
 
mgr Iwona Klejna
kustosz biblioteczny
NAUKOWE BAZY DANYCH
mgr Agnieszka Bednarczyk
bibliotekarz
 
Danuta Piszcz
bibliotekarz
 
mgr Karolina Żurańska
młodszy bibliotekarz
WYPOŻYCZALNIA I MAGAZYNY
mgr inż. Monika Kulińska
młodszy bibliotekarz
 
mgr Joanna Stasiak
bibliotekarz
 
Violetta Rzędowska
starszy magazynier
WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
mgr Barbara Januszewska
kustosz biblioteczny
CZYTELNIA CZASOPISM
mgr Barbara Januszewska
kustosz biblioteczny
 
mgr Jolanta Maciejewska
kustosz biblioteczny
CZYTELNIA GŁÓWNA
mgr Małgorzata Pokorska
starszy bibliotekarz
 
mgr Joanna Tarasiuk
CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ NA WYDZIALE  NAWIGACYJNYM
mgr inż. Zdzisława Bardo
kustosz biblioteczny
SALA TRADYCJI
mgr Ewa Otremba
kustosz biblioteczny