Zdalny dostęp (PROXY)

Biblioteka Główna UMG informuje, że z dniem 7 grudnia 2007 r. umożliwia – dzięki uruchomieniu serwera PROXY – korzystanie z zasobów elektronicznych biblioteki także ze stanowisk komputerowych znajdujących się poza siecią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w tym z komputerów domowych.

1. Warunki uzyskania dostępu.

Dostęp do zasobów elektronicznych oferowanych przez Bibliotekę Główną spoza sieci uczelnianej UMG uzyskać mogą pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych UMG.

Warunkiem uzyskania powyższego dostępu jest:

  • posiadanie karty bibliotecznej – aktualna legitymacja studencka

W przypadku braku karty bibliotecznej zgłoś się do Wypożyczalni BG UMG
tel. (058) 55-86-236, e-mail: wypozyczalnia@bg.umg.edu.pl

  • brak zaległości wobec Biblioteki
  • posiadanie indywidualnego konta pocztowego

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków należy wypełnić kartę rejestracji użytkownika PROXY. Prawidłowo wypełnioną kartę rejestracyjną należy dostarczyć do biblioteki – wypożyczalnia, czytelnie.

Po dostarczeniu karty rejestracyjnej w ciągu kilku dni zostanie założone konto dostępu do serwera PROXY, a na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość zawierająca następujące informacje:

  • Nazwa użytkownika oraz hasło.
  • Instrukcja korzystania z serwera PROXY BG UMG.
  • Załącznik: dokumentacja dotycząca konfiguracji przeglądarek internetowych.

 

2. Zakończenie dostępu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z UMG lub ukończenia studiów i podpisania karty obiegowej w Bibliotece Głównej UMG, dostęp zostanie anulowany.