Zdalny dostęp (PROXY)

Uprzejmie informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania uruchamiamy możliwość zdalnego przydzielenia dostępu do zasobów elektronicznych naszej Biblioteki poprzez serwer PROXY dla studentów, doktorantów i pracowników UMG.

Serwer Proxy umożliwia Państwu zdalne korzystanie z elektronicznych zasobów (bazy danych) Biblioteki Głównej UMG bez wychodzenia z domu, z Państwa prywatnych komputerów czy laptopów z dostępem do internetu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, Biblioteka Główna może przydzielić zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BG (poprzez serwer Proxy) również studentom UMG mającym zaległości wobec Biblioteki, do czasu wznowienia stacjonarnego modelu kształcenia na Uczelni.

Aby skorzystać z usługi prosimy postępować zgodnie z następująca procedurą:

Krok 1. Zainteresowany występuje o dostęp do PROXY drogą e-mailową na adres  a.bednarczyk@bg.umg.edu.pl.
Zgłoszenia należy wysyłać z adresu e-mail podanego przy tworzeniu konta bibliotecznego (dotyczy studentów i doktorantów).  Adres mailowy można sprawdzić a także zmienić samodzielnie po zalogowaniu się do swojego konta bibliotecznego. W przypadku wątpliwości i problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 558 62 36 w godzinach 9:00 - 13:00. Pracownicy proszeni są o wysyłanie wniosków z aktualnej poczty służbowej w domenie UMG (umg.edu.pl).
 
Krok 2. W odpowiedzi Biblioteka przesyła zasady i warunki korzystania z usługi.
 
Krok 3. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu zasad i warunków usługi osoba zainteresowana wkleja cały otrzymany tekst do zwrotnego e-maila i potwierdza imieniem i nazwiskiem.
 
Krok 4. Po założeniu przez Bibliotekę konta użytkownika PROXY, zainteresowany otrzymuje automatycznie wygenerowanego e-maila dotyczącego konfiguracji przeglądarki oraz potwierdzenie założenia konta od Biblioteki.

 

 

Biblioteka Główna UMG informuje, że z dniem 7 grudnia 2007 r. umożliwia – dzięki uruchomieniu serwera PROXY – korzystanie z zasobów elektronicznych biblioteki także ze stanowisk komputerowych znajdujących się poza siecią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w tym z komputerów domowych.

1. Warunki uzyskania dostępu.

Dostęp do zasobów elektronicznych oferowanych przez Bibliotekę Główną spoza sieci uczelnianej UMG uzyskać mogą pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych UMG.

Warunkiem uzyskania powyższego dostępu jest:

  • posiadanie konta czytelnika w Bibliotece Głównej UMG (karta biblioteczna – aktualna legitymacja studencka)

W przypadku braku karty bibliotecznej zgłoś się do Wypożyczalni BG UMG
tel. (058) 55-86-236, e-mail: wypozyczalnia@bg.umg.edu.pl

  • brak zaległości wobec Biblioteki
  • posiadanie indywidualnego konta pocztowego

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków należy wypełnić kartę rejestracji użytkownika PROXY. Prawidłowo wypełnioną kartę rejestracyjną należy dostarczyć do biblioteki – wypożyczalnia, czytelnie.

Po dostarczeniu karty rejestracyjnej w ciągu kilku dni zostanie założone konto dostępu do serwera PROXY, a na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość zawierająca następujące informacje:

  • Nazwa użytkownika oraz hasło.
  • Instrukcja korzystania z serwera PROXY BG UMG.
  • Załącznik: dokumentacja dotycząca konfiguracji przeglądarek internetowych.

 

2. Zakończenie dostępu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z UMG lub ukończenia studiów i podpisania karty obiegowej w Bibliotece Głównej UMG, dostęp zostanie anulowany.