ZDALNY DOSTĘP DO BAZ DANYCH

Uprzejmie informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania uruchamiamy możliwość zdalnego przydzielenia dostępu do zasobów elektronicznych naszej Biblioteki poprzez serwer PROXY dla studentów, doktorantów i pracowników UMG.

Serwer Proxy umożliwia Państwu zdalne korzystanie z elektronicznych zasobów (bazy danych) Biblioteki Głównej UMG bez wychodzenia z domu, z Państwa prywatnych komputerów czy laptopów z dostępem do internetu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, Biblioteka Główna może przydzielić zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BG (poprzez serwer Proxy) również studentom UMG mającym zaległości wobec Biblioteki, do czasu wznowienia stacjonarnego modelu kształcenia na Uczelni.

Aby skorzystać z usługi prosimy postępować zgodnie z następująca procedurą:

Krok 1. Zainteresowany występuje o dostęp do PROXY drogą e-mailową na adres  a.bednarczyk@bg.umg.edu.pl.
Zgłoszenia należy wysyłać z adresu e-mail podanego przy tworzeniu konta bibliotecznego (dotyczy studentów i doktorantów). Adres mailowy można sprawdzić a także zmienić samodzielnie po zalogowaniu się do swojego konta bibliotecznego. W przypadku wątpliwości i problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 558 62 02. Pracownicy proszeni są o wysyłanie wniosków z aktualnej poczty służbowej w domenie UMG (umg.edu.pl).
 
Krok 2. W odpowiedzi Biblioteka przesyła zasady i warunki korzystania z usługi.
 
Krok 3. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu zasad i warunków usługi osoba zainteresowana wkleja cały otrzymany tekst do zwrotnego e-maila i potwierdza imieniem i nazwiskiem.
 
Krok 4. Po założeniu przez Bibliotekę konta użytkownika PROXY, zainteresowany otrzymuje automatycznie wygenerowanego e-maila dotyczącego konfiguracji przeglądarki oraz potwierdzenie założenia konta od Biblioteki.