Kontakty

Wypożyczalnia:   wypozyczalnia@bg.umg.edu.pl    tel. 58 5586 236  (w godz. 9-13)

Gromadzenie i Opracowanie Publikacji Naukowych:   bibliografia@bg.umg.edu.pl    tel. 58 5586 277

Naukowe bazy danych:   infobazy@bg.umg.edu.pl

PROXY:   b.januszewska@bg.umg.edu.pl

Dyrektor Biblioteki  dr Joanna Krzywonos:   j.krzywonos@bg.umg.edu.pl    tel. 58 5586 444