Aktualności

Dostęp pracowników UMG do elektronicznych wersji czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT

Zgodnie z zarządzeniem nr 33 JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 12 maja 2020 r. działalność Biblioteki Głównej UMG zostaje wznowiona z dniem 13 maja 2020 r. na zasadach określonych w zarządzeniu.

Szczegółowe zalecenia dotyczące korzystania ze zbiorów:

Wypożyczalni      Czytelni Głównej

Czytelni na Wydziale Nawigacyjnym

Zapraszamy czytelników do Wypożyczalni (ul. Morska) od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 - 13:00.

Uprzejmie informujemy, że opłaty za przetrzymanie książek w okresie kwarantanny zostały anulowane.

Publikacje naukowe, do opracowania w Expertusie, prosimy zgłaszać do WYPOŻYCZALNI  (zejście za portiernią schodami w dół)

od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13.

Na pytania odnośnie zgłaszanych formularzy udzielamy odpowiedzi w okienku WYPOŻYCZALNI oraz telefonicznie - tel. wew. 277

Czytelników zainteresowanych korzystaniem z ebooków wydawnictwa Taylor & Francis zawiadamiamy, że dostęp testowy został przedłużony do 1 czerwca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w udostępnianej przez nas bazie Knovel pojawiło się nowe narzędzie interaktywne Knovel Steam Calculators przydatne dla osób zajmujących się termodynamiką i powiązanymi zagadnieniami.

Zapraszamy do korzystania z  baz danych w dostępach testowych :

  • ebooki wydawnictwa Taylor & Francis (dla wszystkich Wydziałów UMG)
  • ebooki Harvard Business Review Press Collection
  • baza z dziedziny materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej Scientific.Net wydawcy Trans Tech Publications
  • bazy Access Science i Access Engineering wydawnictwa Mc Graw Hill

Bazy subskrybowane przez Bibliotekę

Zapraszamy do nowej kolekcji 638 książek w czytelni online IBUK Libra, dostępnej przez PROXY.

Informacje o sposobie korzystania z IBUK Libra znajdują się w zakładce IBUK - NOWA LICENCJA

Zachęcamy Państwa do korzystania z wyszukiwarek publikacji OA, które umożliwiają znalezienie na wybrany temat pełnych tekstów artykułów lub książek w otwartym dostępie.

 

Zapraszamy do korzystania z wybranych czasopism w otwartym dostępie