Publikacje w otwartym dostępie - wyszukiwarki

Proponujemy Państwu korzystanie z wyszukiwarek publikacji OA, które umożliwiają znalezienie na wybrany temat pełnych tekstów artykułów lub książek w otwartym dostępie.

Największą ilość publikacji na określony temat można znależć wpisując termin wyszukiwawczy (słowo kluczowe) w języku angielskim.

 

Na stronie Czytelni Czasopism PAN prezentowane są pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały Polskiej Akademii Nauk, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.

Treści znajdujące się w Czytelni Czasopism PAN opublikowane są na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs license.

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) największy zbiór czasopism recenzowanych

 

 

 DOAB (Directiry of Open Access Books) pełnotekstowe książki naukowe