Wyszukiwarki naukowe

Wyszukiwarka naukowa – aplikacja internetowa umożliwiająca przeszukiwanie specjalistycznych zasobów Internetu pod kątem określonych kryteriów (najczęściej słów kluczowych).

BASE Bielefeld Academic Search Engine – multidyscyplinarna wyszukiwarka naukowa. Umożliwia dostęp do ponad 50 milionów dokumentów z około 2700 źródeł.

CiteSeer. IST Scientific Literature Digital Librarywyszukiwarka tekstów dostępnych publicznie w Internecie.

e-książki w WBN – wyszukiwarka dziedzinowa książek elektronicznych dostępnych w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer, Wiley.

Find Articles – umożliwia wyszukiwanie artykułów z ponad 300 światowych magazynów i czasopism.

FreeFullPDF – przeszukuje ponad 80 milionów bezpłatnych publikacji z dziedzin takich jak: nauki przyrodnicze, nauki o zdrowiu, fizyka, matematyka, nauki społeczne i humanistyczne. Dokumenty dostępne są w formacie PDF.

Galaxy – wyszukiwarka tworzona przez bibliotekarzy dziedzinowych. Wyszukuje materiały odnoszące się do różnych dziedzin nauki i kultury. 

Genamics JournalSeek – międzynarodowa wyszukiwarka czasopism dostępnych w Internecie. Publikuje podstawowe dane bibliograficzne ponad 100 tys. tytułów, z 24 dziedzin wiedzy.

Google Books – baza tekstów i informacji o książkach (również tych, do których prawa autorskie nie wygasły).

Google Scholar – upraszcza wyszukiwanie tekstów naukowych. W jednym miejscu można wyszukiwać materiały z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych do publikacji, uniwersytetów i innych organizacji akademickich.

SCIRUS (for scientific information only) – prowadzi przeszukania w oparciu o ponad 380 milionów stron o tematyce naukowej, znajduje nazwiska badaczy, informacje o najnowszych wynikach prowadzonych badań, a wśród prezentowanych dokumentów są czasopisma, książki, recenzje, patenty, raporty czy preprinty.

SearchEdu.com – wyszukiwarka ograniczająca analizowane witryny do zasobów należących do sfery szeroko rozumianej edukacji. Indeksuje ponad 15 milionów edukacyjnych i naukowych witryn.