Wyszukiwanie w bazach danych

Aby znaleźć potrzebną publikację (artykuł, rozdział w książce) na zadany temat lub znając autora czy tytuł można przeszukiwać poszczególne bazy danych lub skorzystać z multiwyszukiwarki, która agreguje zasoby elektroniczne Biblioteki  (okienko wyszukiwawcze umieszczone na froncie strony internetowej naszej Biblioteki).

Przed połączeniem z bazą danych będą Państwo poproszeni o zalogowanie się do serwera PROXY.

Udostępniamy Państwu również wyszukiwarkę A-Z do bardzo wygodnego przeszukiwania poszczególnych baz na platformie EBSCO (wyszukiwarka A-Z jest dostępna pod tym linkiem). W tym sposobie wyszukiwania serwer Proxy poprosi o autoryzację dopiero przed otwarciem tekstu publikacji.

Zaleca się wpisywanie terminów wyszukiwawczych w języku angielskim, za wyjątkiem polskiej bazy IBUK Libra.

Często, szczególnie przy wyszukiwaniu przez multiwyszukiwarkę, otrzymają Państwo bardzo dużą ilość wyników. Wówczas, w celu najlepszego dopasowania wyszukanych publikacji do oczekiwań można zawęzić wyniki według kryteriów podanych w lewym panelu (zastosować filtry) i wybrać np. publikacje recenzowane, z ostatnich 5 lat, tylko z czasopism lub tylko z książek, język publikacji, itp.

UWAGA! W przypadku baz danych zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek Firefox, Google Chrome, Edge lub Safari​.