Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

  • Sprowadza książki z bibliotek spoza Trójmiasta.
  • Mogą z niej korzystać pracownicy, doktoranci i studenci UMG piszący pracę dyplomową.
  • Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać czytelnicy, którzy:
    • posiadają aktualną kartę biblioteczną,
    • nie mają zaległości wobec Biblioteki Głównej.