Wypożyczalnia

  • Do korzystania z Wypożyczalni wymaga się:

                 ważnej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), pełniącej funkcję karty bibliotecznej,

                 dowodu osobistego.

  • Aby zalogować się na konto czytelnika należy wpisać:

                 nr karty bibliotecznej: 53000XXXXX, gdzie XXXXX to nr albumu studenta (łącznie 10 cyfr)

                 hasło: PESEL

  • Książki przeznaczone do wypożyczenia mają status "Dostępny". Natomiast data zwrotu oznacza, że książka jest wypożyczona. Książkę można zarezerwować, jeżeli wszystkie egzemplarze danego tytułu są wypożyczone. W momencie zwrotu zarezerwowanej książki, system automatycznie wysyła e-maila do osoby rezerwującej.
  • Student Uniwersytetu Morskiego może wypożyczyć 8 książek na 2 miesiące z możliwością prolongaty o kolejny miesiąc, jeżeli dana książka nie została zarezerwowana.
  • Książki zamówione do Wypożyczalni czekają na odbiór 7 dni, a z rezerwacji 10.
  • Za przetrzymanie 1 woluminu (tomu) pobiera się karę w wysokości 0,50 zł za każdy dzień przetrzymania.
    Do czasu oddania przetrzymanej książki i uiszczenia kary pieniężnej czytelnik pozbawiony jest prawa korzystania z Wypożyczalni. Informację o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczanych książek czytelnik otrzymuje pocztą elektroniczną.
  • W przypadku zagubienia książki należy odkupić taki sam egzemplarz lub inny tytuł uzgodniony w Wypożyczalni.
  • W Wypożyczalni można uzyskać skierowanie umożliwiające wypożyczanie książek z innych bibliotek publicznych szkół wyższych Trójmiasta.