System SED

System Ewidencji Dorobku Naukowego (SED) przeznaczony jest do gromadzenia danych o publikacjach naukowych, których autorami są pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), Uniwersytet Morski w Gdyni ma obowiązek raportowania informacji o dorobku publikacyjnym. Od roku 2017 raportowanie to odbywa się poprzez SED.

Gromadzenie danych o dorobku publikacyjnym w SED oraz ich weryfikację realizuje Biblioteka Główna UMG.

SED dostępny jest dla pracowników UMG pod adresem https://sed.umg.edu.pl

Warunki dostępu oraz zasady obsługi SED zawarte są w Instrukcji Systemu Ewidencji Dorobku Naukowego.

 

Kontakt w zakresie opracowania danych:

Opracowanie Publikacji Naukowych pok. C-11, tel. +48 58 55 86 277

w godz. 7:15 - 14:00

bibliografia@bg.umg.edu.pl

 

Kontakt w zakresie wsparcia technicznego związanego z dostępem do systemu:

Sekcja Aplikacji ZTI pok. F-10, tel. +48 58 55 86 317

w.stasiak@zti.umg.edu.pl lub k.suplicki@zti.umg.edu.pl