System SED

Uprzejmie informujemy o możliwości wydruku listy publikacji do wniosków o przyznanie premii Rektora.

Z uwagi na zmianę systemu do gromadzenia publikacji naukowych (na nowy System SED-Expertus) poniżej podajemy szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tego Systemu.

Dostęp do własnych publikacji wprowadzonych do systemu SED-Expertus wymaga posiadania lub założenia konta w Centrum Usług Internetowych UMG (CUI, https://cui.umg.edu.pl):

  • pracownicy posiadający konto w systemie CUI powinni zweryfikować działanie tego konta poprzez poprawną próbę zalogowania się do tego systemu. Przypominamy, że obowiązują konta o loginie w postaci adresu e-mail z domeny/subdomeny umg.edu.pl. Konta z domeny/subdomeny am.gdynia.pl zostały wyłączone z dniem 1 października 2018.

W celu wydrukowania listy publikacji należy zapoznać się z czterema krokami załączonej   INSTRUKCJI WYDRUKU BIBLIOGRAFII PUBLIKACJI NAUKOWYCH Z SYSTEMU SED-EXPERTUS

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z systemem CUI prosimy o kontakt z Zespołem Technik Informatycznych:

Wojciech Stasiak

tel. 58-5586-317

E-mail: w.stasiak@zti.umg.edu.pl

Ireneusz Meyer

tel. 58-5586-520

E-mail: i.meyer@zti.umg.edu.pl

 

Problemy związane z wydrukiem listy publikacji prosimy zgłaszać do pracowników Biblioteki w godz. 9:00-14:00:

Hanna Benkowska

tel. 58-5586-277

E-mail: bibliografia@bg.umg.edu.pl

Joanna Krzywonos

tel. 58-5586-444

E-mail: j.krzywonos@bg.umg.edu.pl

 

Ze względów technicznych dane o Państwa publikacjach naukowych uzupełniane są równolegle w dotychczasowym systemie SED (sed.umg.edu.pl).

Na potrzeby przygotowania wniosków premiowych obowiązuje wydruk list publikacji z nowego Systemu SED-EXPERTUS.

 

 

 

-------------------------------------------------------------

System Ewidencji Dorobku Naukowego (SED) przeznaczony jest do gromadzenia danych o publikacjach naukowych, których autorami są pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), Uczelnia ma obowiązek raportowania informacji o dorobku publikacyjnym. Od roku 2017 raportowanie to odbywa się poprzez SED.

Gromadzenie danych o dorobku publikacyjnym w SED oraz ich weryfikację realizuje Biblioteka Główna UMG.

Od 1 stycznia 2020 r. w UMG funkcjonuje nowy system SED, tj. SED-Expertus. Jego funkcjonalności są w pełni dostosowane do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. System posiada także możliwość eksportu danych w odpowiednim formacie do Polskiej Bibliografii Naukowej (część systemu POL-on).

W chwili obecnej każdy z autorów może na bieżąco monitować sprawy związane ze swoim udziałem jednostkowym w danej publikacji i zapełnianiem tzw. slotów publikacyjnych na potrzeby parametryzacji w 2021 r. Szczegółowe zasady dostępu indywidualnych pracowników do systemu SED-Expertus oraz informacje o udziale jednostkowym w publikacji są dostępne w INSTRUKCJI WYDRUKU BIBLIOGRAFII PUBLIKACJI NAUKOWYCH Z SYSTEMU SED-EXPERTUS ORAZ DOSTĘPU DO INFORMACJI O UDZIALE JEDNOSTKOWYM AUTORA W PUBLIKACJI. 

Informacje dotyczące szerszej funkcjonalności do SED-Expertus będą dostępne po uruchomieniu odpowiednich funkcyjnych profili dostępowych.

Również dotychczasowy system SED dostępny jest dla pracowników Uczelni pod adresem https://sed.umg.edu.pl

Warunki dostępu oraz zasady obsługi poprzedniego systemu SED zawarte są w Instrukcji Obsługi Systemu Ewidencji Dorobku Naukowego.

 

Kontakt w zakresie wsparcia technicznego związanego z dostępem do systemu:  

    Sekcja Aplikacji ZTI pok. F-10, tel. +48 58 55 86 317

    w.stasiak@zti.umg.edu.pl lub k.suplicki@zti.umg.edu.pl

Gromadzenie i Opracowanie Publikacji Naukowych:  mgr Hanna Benkowska,  mgr Iwona Klejna

    pok. C-11, tel. +48 58 55 86 277

   w godz. 7:15 - 14:00

    bibliografia@bg.umg.edu.pl