System Expertus

Bibliografia publikacji naukowych pracowników UMG powstaje jako bibliograficzna baza danych w systemie Expertus®. Przeznaczona jest do gromadzenia danych o publikacjach naukowych, których autorami są pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG). System posiada także możliwość eksportu danych w odpowiednim formacie do Polskiej Bibliografii Naukowej (część systemu POL-on).

Baza jest dostępna po zalogowaniu na stronie  https://expertus.umg.edu.pl/.

Rejestracji w bazie podlegają: 

  • publikacje w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
  • monografie,
  • książki, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte,
  • rozdziały w monografiach,
  • rozdziały lub części książek, podręczników lub innych wydawnictw zwartych,
  • referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
  • redakcja naukowa monografii,
  • redakcja naukowa książek, podręczników lub innych wydawnictw zwartych.

UWAGA:  Rejestracji podlegają prace, które zostały ostatecznie opublikowane. Nie wprowadzamy opisów publikacji przekazanych do redakcji, będących w druku lub planowanych do wydania, o statusie online first, corrected proof, in press, itp.

 

Kontakt w zakresie wsparcia technicznego związanego z dostępem do systemu:  

    Sekcja Aplikacji ZTI pok. F-10, tel. +48 58 55 86 317

    w.stasiak@zti.umg.edu.pl lub k.suplicki@zti.umg.edu.pl

 

Gromadzenie i Opracowanie Publikacji Naukowych

 mgr Agnieszka Bednarczyk, mgr Hanna Benkowska, mgr Joanna Kłosińska

    pok. C-12, tel. +48 58 55 86 202

    bibliografia@bg.umg.edu.pl

 

 

 

___________________________

System Ewidencji Dorobku Naukowego (SED) przeznaczony jest do gromadzenia danych o publikacjach naukowych, których autorami są pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), Uczelnia ma obowiązek raportowania informacji o dorobku publikacyjnym. Od roku 2017 raportowanie to odbywa się poprzez SED.

Gromadzenie danych o dorobku publikacyjnym w SED oraz ich weryfikację realizuje Biblioteka Główna UMG.

Od 1 stycznia 2020 r. w UMG funkcjonuje nowy system gromadzenia danych o publikacjach naukowych — Expertus. Jego funkcjonalności są w pełni dostosowane do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. System posiada także możliwość eksportu danych w odpowiednim formacie do Polskiej Bibliografii Naukowej (część systemu POL-on).

W chwili obecnej każdy z autorów może na bieżąco monitować sprawy związane ze swoim udziałem jednostkowym w danej publikacji i zapełnianiem tzw. slotów publikacyjnych na potrzeby parametryzacji w 2021 r. Szczegółowe zasady dostępu indywidualnych pracowników do systemu Expertus oraz informacje o udziale jednostkowym w publikacji są dostępne w INSTRUKCJI WYDRUKU BIBLIOGRAFII PUBLIKACJI NAUKOWYCH Z SYSTEMU EXPERTUS ORAZ DOSTĘPU DO INFORMACJI O UDZIALE JEDNOSTKOWYM AUTORA W PUBLIKACJI. 

Informacje dotyczące szerszej funkcjonalności systemu Expertus będą dostępne po uruchomieniu odpowiednich funkcyjnych profili dostępowych.

Również dotychczasowy system SED dostępny jest dla pracowników Uczelni pod adresem https://sed.umg.edu.pl

Warunki dostępu oraz zasady obsługi poprzedniego systemu SED zawarte są w Instrukcji Obsługi Systemu Ewidencji Dorobku Naukowego.

 

Kontakt w zakresie wsparcia technicznego związanego z dostępem do systemu:  

    Sekcja Aplikacji ZTI pok. F-10, tel. +48 58 55 86 317

    w.stasiak@zti.umg.edu.pl lub k.suplicki@zti.umg.edu.pl

Gromadzenie i Opracowanie Publikacji Naukowych:

  mgr Agnieszka Bednarczyk, mgr Hanna Benkowska, mgr Joanna Kłosińska

    pok. C-12, tel. +48 58 55 86 202

    bibliografia@bg.umg.edu.pl