AKTUALNOŚCI

Zachęcamy do korzystania z czasopism wydawnictwa Taylor & Francis (kolekcja Science & Technology). Więcej informacji w zakładce Bazy Danych.

Informujemy, że w Wypożyczalni istnieje możliwość dokonywania opłat za pomocą karty płatniczej.

Zasady funkcjonowania Biblioteki od dnia 30 listopada 2020 r.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Wypożyczalnią  e-mail: wypozyczalnia@bg.umg.edu.pl   tel.: 58 5586 236

Zwrot książek odbywa się przez wrzutnię ustawioną przed wejściem do Biblioteki, obok windy zewnętrznej.

 

Dostęp studentów UMG do elektronicznych wersji czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT - instrukcja

 

Aktualności dotyczące uruchamianych zdalnych usług Biblioteki zamieszczane są w zakładce ZDALNA BIBLIOTEKA.