AKTUALNOŚCI

Zgodnie z zarządzeniem nr 33 JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 12 maja 2020 r. działalność Biblioteki Głównej UMG zostaje wznowiona z dniem 13 maja 2020 r. na zasadach określonych w zarządzeniu.

Szczegółowe zalecenia dotyczące korzystania ze zbiorów:

Wypożyczalni      Czytelni Głównej

Czytelni na Wydziale Nawigacyjnym

Zapraszamy czytelników do Wypożyczalni (ul. Morska) od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 - 13:00.

Uprzejmie informujemy, że opłaty za przetrzymanie książek w okresie kwarantanny (zamknięcia Wypożyczalni) zostały anulowane.

Aktualności dotyczące uruchamianych zdalnych usług Biblioteki zamieszczane są w zakładce ZDALNA BIBLIOTEKA.