Struktura organizacyjna Biblioteki Głównej

DYREKTOR
dr Joanna Krzywonos
 
DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW
mgr Elżbieta Dopke
kustosz biblioteczny
 
mgr Iwona Klejna
kustosz biblioteczny
 
mgr Alicja Szczechowska
kustosz biblioteczny
 
DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
mgr Joanna Tarasiuk
kustosz biblioteczny
 
mgr inż. Monika Kulińska
bibliotekarz
 
mgr Karolina Żurańska
młodszy bibliotekarz
 
Violetta Rzędowska
starszy magazynier
 
DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ
mgr Hanna Benkowska
kustosz biblioteczny
 
mgr Barbara Januszewska
kustosz biblioteczny
 
mgr Joanna Kłosińska
kustosz biblioteczny
 
mgr Agnieszka Bednarczyk
bibliotekarz
 
mgr Justyna Strzęp
młodszy bibliotekarz
 
CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM
mgr inż. Zdzisława Bardo
kustosz biblioteczny
 
SALA TRADYCJI
mgr Joanna Stasiak
starszy bibliotekarz