PILOTAŻOWY PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO ELSEVIER

Od 2 września 2019 r. działa pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier.

Program ma 2 części:

część A - publikacje zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej (500 artykułów w 2019 r.)

część B - publikacje finansowane przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego (30% w 2019r.).

Od 2.09.2019 uruchomiona zostanie część A.

Autorzy afiliowani w UMG są uprawnieni do korzystania z programów A i B.

Szczegółowe informacje w komunikacie WBN.

Lista 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access udostępnionych do programu przez Elsevier (obowiązuje w 2019 r.).

Typy artykułów objętych programem (A i B).