Polecane adresy

  Na stronie Czytelni Czasopism PAN prezentowane są pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.

Treści znajdujące się w Czytelni Czasopism PAN opublikowane są na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs license.

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – serwis indeksujący największy zbiór czasopism recenzowanych

 

 

 DOAB (Directiry of Open Access Books) – rejestruje pełnotekstowe książki naukowe

 

 

 DOAR (Directory of Open Access Repositories) – serwis rejestrujący otwarte repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe

 

 SHERPA/RoMEO – serwis, który gromadzi i analizuje politykę wydawców w zakresie otwartego dostępu