System Informacji Prawnej LEX

 

Zapraszamy do korzystania z Systemu Informacji Prawnej LEX Omega oraz Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN.

Z systemu można skorzystać na miejscu w czytelniach Biblioteki Głównej.