Struktura organizacyjna Biblioteki Głównej

DYREKTOR
dr Joanna Krzywonos
DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW
mgr Hanna Benkowska
kustosz biblioteczny
 
mgr Elżbieta Dopke
kustosz biblioteczny
 
mgr Iwona Klejna
kustosz biblioteczny
 
mgr Agnieszka Bednarczyk
bibliotekarz
DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
mgr Joanna Stasiak
bibliotekarz
 
mgr inż. Monika Kulińska
młodszy bibliotekarz
 
mgr Karolina Żurańska
młodszy bibliotekarz
 
mgr Joanna Tarasiuk
specjalista
 
Violetta Rzędowska
starszy magazynier
DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ
mgr Barbara Januszewska
kustosz biblioteczny
 
mgr Jolanta Maciejewska
kustosz biblioteczny
 
mgr Alicja Szczechowska
kustosz biblioteczny
 
Danuta Piszcz
bibliotekarz
CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM
mgr inż. Zdzisława Bardo
kustosz biblioteczny
SALA TRADYCJI
mgr Ewa Otremba
kustosz biblioteczny