PUNKTACJA PUBLIKACJI

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki

Artykuły w czasopismach z lat 2017 – 2018

Tzw. wykaz czteroletni z dnia 25 stycznia 2017 r., ustalony na podstawie wykazów z lat 2013-2016

Artykuły w czasopismach z lat 2017 – 2018, nie ujęte w wykazie z dnia 25 stycznia 2017 r., indeksowane w:

1) Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego

2) Science Citation Index Expanded

3) Social Sciences Citation Index

4) Arts & Humanities Citation Index

5) Emerging Sources Citation Index

Liczba punktów odpowiadająca najniżej punktowanemu czasopismu w części A wykazu z dnia 25.01.2017 r.

Artykuły w czasopismach z lat 2019 – 2021

Wykaz z dnia 18 lutego 2021 r.

Materiały konferencyjne z lat 2019 – 2021

Wykaz z dnia 18 lutego 2021 r.

Materiały konferencyjne z lat 2017 – 2018 indeksowane w WoS Core Colletion

Liczba punktów odpowiadająca najniżej punktowanemu czasopismu w części A wykazu z dnia 25.01.2017 r.

Monografie z lat 2017 – 2021

Wykaz z dnia 22.07.2020 r.