PLANOWANE ZAWIESZENIE PROGRAMU PUBLIKOWANIA OTWARTEGO SPRINGER

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem z dnia 6 października 2020 r. o planowanym zawieszeniu programu publikowania otwartego Springer.