MEiN - informacje

Ustawy

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa z dnia 20 lipca 2018r.)

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa z dnia 3 lipca 2018r.)

 

Rozporządzenia i zarządzenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Zarządzenie MNiSW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacji Nauki

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych

Zarządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Zarządzenie MNiSW z dnia 25 stycznia2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

Komunikaty

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat MNiSW z dnia 1 sierpnia 2019 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat dot. załącznika do rozporządzenia MNiSW z dnia 20 września 2018 r. - tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”

 

Wykazy czasopism punktowanych

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - załącznik do komunikatu MEiN z dnia 18 lutego 2021 r.

Scalony wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych - załącznik do komuniaktu MEiN z dnia 18 lutego 2021 r.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - załącznik do komunikatu MEiN z dnia 9 lutego 2021 r.

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych - załącznik do komuniaktu MEiN z dnia 9 lutego 2021 r.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów – załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji  – załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów – zał. do komunikatu MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r., po sprostowaniu

Wykaz czasopism wg dyscyplin – załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r., po sprostowaniu

Inne

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski