Inne bibioteki

BIAŁYSTOK

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej

Biblioteka Uniwersytecka

Książnica Podlaska

 

BIELSKO – BIAŁA

Biblioteka Akademii Techniczno – Humanistycznej

Książnica Beskidzka

 

BYDGOSZCZ

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego

Biblioteka Medyczna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

 

CIESZYN

Książnica Cieszyńska

 

CZĘSTOCHOWA

Biblioteka Akademii Polonijnej

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

 

ELBLĄG

Biblioteka Elbląska

Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

 

GLIWICE

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

 

KALISZ

Książnica Pedagogiczna

 

KATOWICE

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej

Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Śląska

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

 

KIELCE

Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

 

KOSZALIN

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej

Koszalińska Biblioteka Publiczna

 

KÓRNIK / k. Poznania

Biblioteka Kórnicka PAN

 

KRAKÓW

Biblioteka Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH

Biblioteka Główna Akademii Górniczo – Hutniczej

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego  

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego

Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej

Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

 

LUBLIN

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

 

ŁÓDŹ

Biblioteka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych

Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Szkoły Filmowej

Biblioteka Uniwersytecka

Konsorcjum Bibliotek Łódzkich

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

 

OLSZTYN

Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

 

OPOLE

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

 

POZNAŃ

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego

Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego

Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Uniwersytecka

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

 

RADOM

Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego

 

RZESZÓW

Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

 

SIEDLCE

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

 

SŁUPSK

Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Pedagogicznej

 

SZCZECIN

Biblioteka Główna Akademii Morskiej

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Książnica Pomorska

 

TORUŃ

Biblioteka Uniwersytecka

Książnica Kopernikańska

 

TRÓJMIASTO (Gdańsk – Sopot – Gdynia)

Biblioteka Gdańska PAN

Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka Instytutu Oceanologii PAN

Biblioteka Morskiego Instytutu Rybackiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku

 

WARSZAWA

Biblioteka Narodowa

 

Biblioteki akademickie

Biblioteka Akademii Muzycznej

Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Biblioteka Główna Szkoły Głównej Handlowej

Biblioteka Główna Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej

Biblioteka Uniwersytecka

 

Biblioteki centralne

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Centralna Biblioteka Matematyczna

Centralna Biblioteka Rolnicza

Centralna Biblioteka Statystyczna

Centralna Biblioteka Wojskowa

Główna Biblioteka Lekarska

 

Inne biblioteki

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

Biblioteka Sejmowa

 

WROCŁAW

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego

Biblioteka Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Biblioteka Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej – Biblioteki Politechniki Wrocławskiej

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

 

ZIELONA GÓRA

Biblioteka Uniwersytecka

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna