Godziny otwarcia

Zgodnie z zarządzeniem nr 33 JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 12 maja 2020 r. działalność Biblioteki Głównej UMG zostaje wznowiona z dniem 13 maja 2020 r. na zasadach określonych w zarządzeniu.

Szczegółowe zalecenia dotyczące korzystania ze zbiorów:

Wypożyczalni      Czytelni Głównej

Czytelni na Wydziale Nawigacyjnym

Zapraszamy czytelników do Wypożyczalni (ul. Morska) od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 - 13:00.

Uprzejmie informujemy, że opłaty za przetrzymanie książek w okresie kwarantanny (zamknięcia Wypożyczalni) zostały anulowane.

 

 

Godziny otwarcia Biblioteki w roku akademickim 2019/20 (oprócz wakacji i ferii):

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

(poprzednio Wypożyczalnia)

 

poniedziałek  -  piątek

sobota

 

 

8:30 – 18:00

8:30 – 15:00

 

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ

(poprzednio Czytelnia Główna,

Czytelnia Czasopism

i  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna)

 

poniedziałek  -  piątek

sobota

 

 

8:30 – 18:00

8:30 – 15:00

 

DZIAŁ GROMADZENIA

I OPRACOWANIA ZBIORÓW

 

poniedziałek  -  piątek

 

7:15 – 14:00

CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ
NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

 

środa

8:30 – 15:00

(przerwa 12:00 – 12:30)

12:00 – 16:00