E-CZASOPISMA DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UMG

Zapraszamy pracowników, studentów i doktorantów UMG do korzystania z elektronicznych wersji następujących czasopism:

APA-Automatyka-Podzespoły-Aplikacje

Elektronik

Elektronika dla Wszystkich

Elektronika Praktyczna

Hotelarz  (tylko nr 4/2020) 

Napędy i Sterowanie

Nowa Energia

Personel i Zarządzanie

The Motorship      

Warunkiem uzyskania dostępu do wymienionych czasopism jest rejestracja w usłudze Office 365 UMG.  Zamieszczone w tej chmurze czasopisma są materiałami wewnętrznymi
i niedozwolone jest umieszczanie ich w sieci poza domeną UMG.  LINK DO CZSOPISM (wymaga uwierzytelnienia się w chmurze Office 365 UMG)