Czytelnie

 • Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa się z chwilą założenia konta bibliotecznego w Bibliotece Głównej UMG   Regulamin Funkcjonowania Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (wprowadzony Zarządzeniem nr 51 Rektora UMG z dnia 15.10.2019 r.)
 • Po założeniu konta bibliotecznego studenci korzystają ze zbiorów na podstawie legitymacji studenckiej - Elektroniczna Legitymacja Studencka jest jednocześnie kartą biblioteczną.
 • W celu skorzystania z czytelni, kurtki, płaszcze, plecaki, torby i torebki, należy zostawić w szatni, która znajduje się na terenie biblioteki.
 • W Czytelni Głównej udostępnianie zbiorów drukowanych odbywa się poprzez wolny dostęp. Książki ustawione są według działów, a w ramach działów według sygnatur. Aby odnaleźć potrzebną pozycję należy w katalogu online sprawdzić sygnaturę czytelnianą. Zbiory w wolnym dostępie mają w katalogu komputerowym jako lokalizację podaną nazwę czytelni i status "Na miejscu".
 • Czasopisma ustawione są w porządku alfabetycznym wg tytułów. Oprócz wolnego dostępu, czasopisma można zamawiać za pośrednictwem katalogu komputerowego (czasopisma udostępniamy tylko na miejscu w czytelniach).
 • Czytelnia Informacji Naukowej na Wydziale Nawigacyjnym udostępnia zbiory odpowiadające temu wydziałowi.
 • Na komputerach w czytelniach udostępniane są:
  • naukowe bazy danych, (w czytelniach i w wypożyczalni można zostawiać wypełnioną  kartę rejestracji użytkownika PROXY  w celu uzyskania zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMG);
  • system informacji prawnej LEX
  • otwarte zasoby Internetu - wyłącznie w celach naukowych (przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba);
  • programy wspomagające prace studentów (np. Microsoft Office, MATLAB), zainstalowane na wybranych komputerach
 • W czytelniach dostępna jest naukowa sieć EDUROAM