Czytelnie

  • Prawo do korzystania z czytelni ma każda osoba, bez konieczności zapisania się do Biblioteki Głównej.
  • W celu skorzystania z czytelni, kurtki, płaszcze, plecaki, torby i torebki, należy zostawić w szatni, która znajduje się na terenie Biblioteki Głównej.
  • Studenci korzystają ze zbiorów na podstawie legitymacji studenckiej.
  • W Czytelni Głównej udostępnianie zbiorów odbywa się poprzez wolny dostęp. Książki ustawione są według działów, a w ramach działów według sygnatur. Aby odnaleźć potrzebną pozycję należy w katalogu online sprawdzić sygnaturę czytelnianą. Zbiory w wolnym dostępie jako lokalizację mają podaną nazwę czytelni i status "Na miejscu".
  • Czasopisma ustawione są w porządku alfabetycznym wg tytułów. Oprócz wolnego dostępu, czasopisma można zamawiać za pośrednictwem katalogu komputerowego (czasopisma udostępniamy tylko na miejscu w czytelniach).
  • Czytelnia Informacji Naukowej na Wydziale Nawigacyjnym udostępnia zbiory odpowiadające temu wydziałowi.
  • Z Internetu można korzystać tylko w celach naukowych. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
  • W czytelniach jest dostęp do naukowych baz danych BG. Tu można zostawiać wypełnione karty rejestracyjne w celu uzyskania zdalnego dostępu (poprzez serwer PROXY) do zasobów elektronicznych.