Polecamy czasopisma i książki w wolnym dostępie online (Open Access)

  Na stronie Czytelni Czasopism PAN prezentowane są pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.

Treści znajdujące się w Czytelni Czasopism PAN opublikowane są na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs license.

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – serwis indeksujący największy zbiór czasopism recenzowanych

 

 

 DOAB (Directiry of Open Access Books) – rejestruje pełnotekstowe książki naukowe

 

 

WYBRANE CZASOPISMA  OPEN ACCESS

·      

Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria        https://www.food.actapol.net/

·      

Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia           http://acta_oeconomia.sggw.pl/    

·      

   Advances in Radio Science       https://www.advances-in-radio-science.net/

·      

Annals of Economics and Finance          http://aeconf.com/

·      

Archives of Environmental Protection           http://journals.pan.pl/aep/97077

·       Atmosphere      https://www.mdpi.com/journal/atmosphere

·      

Baltic Region        https://journals.kantiana.ru/eng/baltic_region/

·      

Baltic Transport Journal : bimonthly-daily companion  (tylko 2014 rok i starsze)       http://www.baltictransportjournal.com/index.php?id=26

·      

Barometr Regionalny        http://br.wszia.edu.pl/

·      

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza        https://sft.cnbop.pl/

·      

BMC Public Health    https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/

·      

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna       https://ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/bromatologia-i-chemia-toksykologiczna/117

·      

Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences      http://journals.pan.pl/dlibra/journal/119067

·    

Complexity     https://www.hindawi.com/journals/complexity/