Biblioteki cyfrowe

Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW

Archiwum Muzyki Wiejskiej

Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Baza Rozpraw Doktorskich Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Bialska Biblioteka Cyfrowa

Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa AJD

Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej

Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa

Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego

Biblioteka Cyfrowa Międzynarodowe Archiwum Białoruskie

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji (BC ORE)

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Biblioteka Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej

Biblioteka Humanistyczna

Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl

Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Computer Science

Computer Science Journal

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII
i XVIII Wieku

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Cyfrowa Biblioteka PISM

Cyfrowa Ziemia Sieradzka

Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność

Cyfrowy Dolny Śląsk

Czytelnia kwartalnika "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Elbląska Biblioteka Cyfrowa

Gdańska Biblioteka Cyfrowa

ICM - DIR - Zasoby Polskie

Iławska Biblioteka Cyfrowa

Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa

Internetowa Biblioteka Wzornictwa

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Journal of Sustainable Mining

Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa

Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Kwidzyńska Biblioteka Cyfrowa

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Mazowieckie Czasopism Regionalne

Muzeum Leszno

Muzeum Narodowe w Warszawie

Nowohucka Biblioteka Cyfrowa

Opolska Biblioteka Cyfrowa

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych

Otwórz książkę

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Płocka Biblioteka Cyfrowa

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Polska Biblioteka Internetowa

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej

Radomska Biblioteka Cyfrowa

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Repozytorium Cyfrowe Poloników

Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy

Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Repozytorium Instytucjonalne PCSS

Repozytorium Instytucjonalne PJWSTK

Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej

Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego

Rolnicza Biblioteka Cyfrowa

Sanocka Biblioteka Cyfrowa

Sądecka Biblioteka Cyfrowa

Statystyczna Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa

Tarnowska Biblioteka Cyfrowa

Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa

Wejherowska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Wirtualne Archiwum Polskich Ormian

Wolne Lektury

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania"

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa