Kontakt

 

Biblioteka Główna
im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel. +48 58 55-86-236

wypozyczalnia@bg.umg.edu.pl

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dyrektorBG@bg.umg.edu.pl

dr Joanna Krzywonos

 

tel. +48 58 55-86-444

j.krzywonos@bg.umg.edu.pl

pok. C-11a

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW  (DGiOZ)

dgioz@bg.umg.edu.pl

mgr Elżbieta Dopke

kustosz biblioteczny

Gromadzenie zbiorów zwartych
i ciągłych

tel. +48 58 55-86-446

gromadzenie@bg.umg.edu.pl

czasopisma@bg.umg.edu.pl

pok. C-12a

mgr Iwona Klejna

kustosz biblioteczny

Opracowanie zbiorów zwartych

tel. +48 58 55-86-446

i.klejna@bg.umg.edu.pl

pok. C-12a

mgr Alicja Szczechowska

kustosz biblioteczny

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Inwentaryzacja

tel. +48 58 55-86-277

miedzybiblioteczna@bg.umg.edu.pl

pok. C-11

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW  (DUZ)

wypozyczalnia@bg.umg.edu.pl

mgr Joanna Tarasiuk

kustosz biblioteczny

 

Wypożyczalnia

 

 

tel. +48 58 55-86-236

wypozyczalnia@bg.umg.edu.pl

 

pok. C-041

mgr Karolina Żurańska

młodszy bibliotekarz

Violetta Rzędowska

starszy magazynier

Magazyn zbiorów

tel. +48 58 55-86-558

v.rzedowska@bg.umg.edu.pl

pok. C-042e

mgr inż. Monika Kulińska

bibliotekarz

Digitalizacja zbiorów

m.kulinska@bg.umg.edu.pl

pok. C-042f

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ  (DIN)

din@bg.umg.edu.pl

mgr Barbara Januszewska

kustosz biblioteczny

Czytelnia

 

tel. +48 58 55-86-245, 510

din@bg.umg.edu.pl

 

pok. C-053

mgr Justyna Strzęp

młodszy bibliotekarz

mgr Agnieszka Bednarczyk

starszy bibliotekarz

Naukowe bazy danych

 

 

 

Gromadzenie i opracowanie
publikacji naukowych

tel. +48 58 55-86-202

infobazy@bg.umg.edu.pl

 

 

tel. +48 58 55-86-202

bibliografia@bg.umg.edu.pl

pok. C-12

mgr Hanna Benkowska

kustosz biblioteczny

mgr Joanna Kłosińska

kustosz biblioteczny

CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM  (CIN)  

czytelnia_nawigacja@bg.umg.edu.pl 

81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 3

mgr inż. Zdzisława Bardo

kustosz biblioteczny

 

tel. +48 58 55-86-152

czytelnia_nawigacja@bg.umg.edu.pl

pok. N-013