Kontakt

 

Uniwersytet Morski w Gdyni 

Biblioteka Główna

im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

tel. +48 58 55-86-236

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Joanna Krzywonos

pok. C-11a, tel. +48 58 55-86-444

e-mail: j.krzywonos@bg.umg.edu.pl

e-mail: dyrektorBG@bg.umg.edu.pl

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW  (DGiOZ)       e-mail: dgioz@bg.umg.edu.pl

Gromadzenie Zbiorów Zwartych i Ciągłych: mgr Elżbieta Dopke

  pok. C-12a, tel. +48 58 55-86-446   e-mail: gromadzenie@bg.umg.edu.pl ; e-mail: czasopisma@bg.umg.edu.pl         

Opracowanie Zbiorów Zwartychmgr Iwona Klejna

pok. C-12a, tel. +48 58 55-86-446  e-mail: i.klejna@bg.umg.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: mgr Alicja Szczechowska

pok. C-11, tel. +48 58 55-86-277  e-mail: miedzybiblioteczna@bg.umg.edu.pl

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW  (DUZ)

mgr inż. Monika Kulińska,  mgr Joanna Tarasiuk,  mgr Karolina Żurańska

pok. C-041, tel. +48 58 55-86-236   e-mail: wypozyczalnia@bg.umg.edu.pl

Magazyn zbiorówVioletta Rzędowska

pok. C-042e, tel. +48 58 55-86-558   e-mail: v.rzedowska@bg.umg.edu.pl

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ  (DIN)

Czytelnia: mgr Agnieszka Bednarczyk, mgr Hanna Benkowska, mgr Barbara Januszewska,
mgr Joanna Kłosińska, mgr Justyna Strzęp

pok. C-053, tel. +48 58 55-86-245   e-mail: din@bg.umg.edu.pl

Naukowe Bazy Danych: mgr Agnieszka Bednarczyk

pok. C-12, tel. +48 58 55-86-202  e-mail: infobazy@bg.umg.edu.pl

Zdalny dostęp do baz danych: mgr Agnieszka Bednarczyk

pok. C-12, tel. +48 58 55-86-202  e-mail: a.bednarczyk@bg.umg.edu.pl

Gromadzenie i Opracowanie Publikacji Naukowychmgr Agnieszka Bednarczykmgr Hanna Benkowska, mgr Joanna Kłosińska

pok. C-12, tel. +48 58 55-86-202  e-mail: bibliografia@bg.umg.edu.pl

CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM  (CIN)    81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 3

mgr inż. Zdzisława Bardo

pok. 013, tel. +48 58 55-86-152   e-mail: czytelnia_nawigacja@bg.umg.edu.pl

SALA TRADYCJI

mgr Joanna Stasiak

pok. B-207, 208, 208a, tel. +48 58 55-86-650

e-mail: sala_tradycji@bg.umg.edu.pl