Bazy testowe

 

Zapraszamy do korzystania z baz danych w dostępach testowych

 

15.02.2021 - 14.05.2021

Baza Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) zawierająca pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza zawiera blisko 2 000 tytułów, z czego poand 360 to czasopisma w języku polskim.

 

 

16.11.2020 - 15.12.2020

Writefull został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Przewodnik użytkownika

1. Writefull for Word

Writefull jest to wtyczka do Microsoft Word, która wymaga instalacji, dostępu do internetu  i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni.

Writefull sprawdza poprawność gramatyki, pisowni, słownictwa, interpunkcji i stylu. Oferuje również funkcję „Language Search” – bazę danych autentycznych tekstów naukowych, w której studenci i pracownicy mogą wyszukiwać wzorce językowe, które mogą włączyć do swoich własnych tekstów. Ponadto oferuje „Paletę zdań”, która jest zbiorem przykładowych zdań przydatnych do pisania akademickiego.

Writefull for Word można pobrać ze strony internetowej Writefull, gdzie znajdują się następujące wtyczki:

  1. Writefull for Microsoft Word in Windows - działa na komputerach stacjonarnych, warunkiem jest posiadanie systemu Windows 7 i nowszego oraz pakietu MS Office 2013 i nowszego.
  2. Writefull for Microsoft Word in macOS and Office online – należy zalogować się na swoje konto w Office 365, w dokumencie Word pobieramy wtyczkę Writefull i aktywujemy ją, podając adres email w domenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Działa w Microsoft 365, Office 365, Word Online, Office 2016+, Office 2019.
  3. Writefull for Overleaf – działa tylko w przeglądarce Chrome. Na stronie Overleaf należy założyć konto, podając email w domenie Uniwersytetu Morskiego
    w Gdyni.

2. Writefull Revise

Writefull Revise wyświetla tekst pod kątem poprawności gramatyki, ortografii, słownictwa, interpunkcji i stylu. Studenci i pracownicy mogą przesłać swój tekst do programu Revise, przejrzeć sugestie językowe i pobrać poprawioną wersję tekstu zawierającą wszystkie zaakceptowane sugestie. Writefull Revise pokazuje również liczbę sugestii językowych, które są podane w pięciu kategoriach, odzwierciedlając ogólną jakość językową przesłanego dokumentu.

Pobierz Writefull Revise

3. Writefull Cite

Writefull Cite wyświetla teksty pod kątem kompletności cytatów, podkreślając zdania, które powinny być poparte odniesieniem. Gdy Writefull zidentyfikuje zdanie jako przedstawiające informacje, które wymagają odniesienia, a zdanie nie zawiera jeszcze odniesienia, Writefull zasugeruje dodanie. Studenci i pracownicy mogą przesyłać swoje teksty do Cite i przeglądać sugestie cytowań oferowane przez to narzędzie.

W przeciwieństwie do narzędzi antyplagiatowych, Cite nie porównuje tekstów z bazą danych. Wykorzystuje swój własny model oparty na sztucznej inteligencji, aby ocenić, czy cytaty są prawdopodobnie potrzebne.

Pobierz Writefull Cite

 

Digital Science, część Holtzbrinck Publishing Group, do której należy m.in. Springer Nature i Macmillan Publishers zaprasza na szkolenie online dla użytkowników:

18.11.2020 (środa) godz. 13:00 Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych

Szkolenie odbędzie się w języku angielskim.

Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć, mimo to prosimy o rejestrację. Po zakończeniu webinarium na Państwa adres e-mailowy zostanie wysłany link do nagrania.

 

03.11.2020 - 31.01.2021

 

Bentham Science jest największym wydawcą czasopism naukowych, technicznych i medycznych (ponad sto recenzowanych tytułów w wersji drukowanej i online).

Linia produktów Bentham Science zawiera wiele czasopism o wysokiej jakości, które są abstraktowane i indeksowane w wiodących bazach, uznanych na całym świecie.

Najlepsze czasopisma to:

Current Neuropharmacology (Impact Factor: 4.66)

Current Medicinal Chemistry (Impact Factor: 4.18)

Current Topics in Medicinal Chemistry (Impact Factor: 3.21)

Current Alzheimer Research (Impact Factor: 3.04)

Mini-Reviews in Medicinal Chemistry (Impact Factor: 2.73)

 

02.11.2020 - 31.01.2021

 

Bentham Science posiada obszerną bibliotekę książek elektronicznych z zakresu nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych i humanistycznych. Bentham eBooks publikuje monografie, podręczniki, materiały konferencyjne, tomy przeglądów, biografie i autobiografie.

Prosimy o korzystanie z przeglądarek Google Chrome i Firefox.