Bazy testowe

 

18.03.2019 - 19.04.2019
Zapraszamy do testowania baz

SAGE BUSINESS CASES pierwszy elektroniczny zbiór studiów przypadków biznesowych dostosowany do potrzeb bibliotek – zapewnia wykładowcom, studentom i naukowcom nieograniczony dostęp do 2 500 globalnych i wiarygodnych przykładów ze świata biznesu. Platforma Sage Knowledge pozwala na łatwe przeglądanie, pobieranie i udostępnianie zasobów, a także ich integrację z materiałami referencyjnymi, książkowymi i wideo wydawnictwa SAGE, tworząc bogate środowisko akademickie i dając ulepszone możliwości wyszukiwania.

 

DATA PLANET największa baza statystyczna na świecie. Zawiera ok 6.2 mld danych z ponad 70 różnych źródeł,  takich jak: IMF, European commission Digital Agenda for Europe, OECD, World Stock Market Prices, United Nations High Commissioner for Refugees Population Statistics road Willi innych. 

Dane przedstawione są w postaci rozmaitych tabeli, grafik, rankingów  oraz map, a baza umożliwia ich porównywanie że sobą.  Wszystkie dane mogą być wyeksportowane w różnych formatach w zależności od potrzeby użytkownika.

Baza pokrywa szeroki zakres tematyczny: finanse, rachunkowość, bankowość, nauki polityczne oraz socjologiczne,  zatrudnienie, przemysł i inne.

 

SAGE JOURNALS (SCIENCE, TECHNOLOGY & MEDICINE) – dostęp do 449 czasopism z zakresu: inżynieria materiałowa, IT, chemia, polimery, nanotechnologie, biotechnologia, biologia, genetyka, medycyna kliniczna, medycyna ogólna, onkologia, pielęgniarstwo, psychiatria, toksykologia, chirurgia itd.

 
 
 

22.09.2017 - 31.12.2018

Zapraszamy do testowania multiwyszukiwarki naukowej EDS

 

 

Wyszukiwarka przeszukuje zasoby elektroniczne dostępne w Bibliotece Głównej oraz zasoby Open Access.

Źródła przeszukiwane są w jednym oknie wyszukiwawczym, a najbardziej istotne wyniki znajdują się na pierwszych stronach wyszukiwania.