Bazy testowe

 

26.11.2018 - 26.12.2018
Zapraszamy do testowania platformy IEEE Xplore Digital Library
 

 

Na platformie udostępniana jest baza danych IEEE/IET Electronic Library (IEL), która zawiera zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Institution of Engineering and Technology (IET).

Baza zawiera:

  • czasopisma IEEE,
  • konferencje IEEE,
  • standardy IEEE,
  • eBooki,
  • kursy edukacyjne.

 

22.09.2017 - 31.12.2018

Zapraszamy do testowania multiwyszukiwarki naukowej EDS

 

 

Wyszukiwarka przeszukuje zasoby elektroniczne dostępne w Bibliotece Głównej oraz zasoby Open Access.

Źródła przeszukiwane są w jednym oknie wyszukiwawczym, a najbardziej istotne wyniki znajdują się na pierwszych stronach wyszukiwania.