Bazy testowe

 

 

 

22.09.2017 - 31.12.2018

Zapraszamy do testowania multiwyszukiwarki naukowej EDS

 

 

Wyszukiwarka przeszukuje zasoby elektroniczne dostępne w Bibliotece Głównej oraz zasoby Open Access.

Źródła przeszukiwane są w jednym oknie wyszukiwawczym, a najbardziej istotne wyniki znajdują się na pierwszych stronach wyszukiwania.