Bazy testowe

07.10.2019 - 06.11.2019
Zapraszamy do testów bazy Taylor & Francis Journals.
Dostęp obejmuje kolekcję czasopism Science & Technology Library
 

 

Pakiet Taylor & Francis Science & Technology Library (S&T) zapewnia dostęp do ponad 500 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania w następujących obszarach naukowych:

- nauki biologiczne, inżynieria środowiska, nauki o żywności,
- chemia,
- nauki inżynieryjno - techniczne, informatyka,
- matematyka i statystyka,
- fizyka.

Ponad 82% tytułów kolekcji Science & Technology Library znajduje się w indeksach cytowań Clarivate Analytics Citation Indexes/Web of Science®. Większość czasopism publikowana jest we współpracy z renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi.

Test oraz subskrypcja zapewniają dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych, począwszy od 1997 roku.

 

07.10.2019 - 15.12.2019

Zapraszamy do testów bazy Food Science Source na platformie EBSCOhost.

Food Science Source to wszechstronna baza danych zaprojektowana z myślą o potrzebach podmiotów branży żywnościowej i studentów kierunków związanych z żywnością i żywieniem. Szeroki zakres zawartych materiałów zapewnia użytkownikom dostęp do użytecznej i niezbędnej wiedzy odnośnie każdego aspektu tej branży, w tym nauk o żywności, usług żywieniowych, przetwarzania, pakowania, transportu żywności itp. W bazie danych można znaleźć tysiące rekordów, a także dostęp do pełnej treści ponad 800 publikacji różnego typu np.: czasopism, monografii i publikacji branżowych.

Tematyka bazy obejmuje:

  • Agrobiznes
  • Żywność i napoje
  • Opakowania na żywność
  • Przetwórstwo spożywcze
  • Bezpieczeństwo żywności
  • Usługi gastronomiczne
  • Dostawa żywności
  • Żywność / Kulinarna innowacja
  • Rozwój produktów związanych z żywnością

 

07.10.2019 - 15.12.2019

Zapraszamy do testów bazy Nutrition Reference Center na platformie EBSCOhost.

Nutrition Reference Center to baza przeznaczona dla studentów i specjalistów zajmujących się  żywieniem oraz dietetyką. Baza zawiera praktyczne wskazówki przydatne do określenia odpowiedniej diety dla osób z różnymi schorzeniami, ocenę dotychczasowych nawyków żywieniowych stwarzających zagrożenie dla zdrowia, instrukcje dla pacjentów, czynniki kulturowe czy społeczne wpływające na sposób odżywiania. Artykuły zostały napisane przez uznanych specjalistów w dziedzinie żywienia.

Przykładowe treści: