Bazy testowe

 

 

05.04.2019 - 15.05.2019 
Zapraszamy do testu czasopism wydawnictwa
 
 

W trakcie testu dostępne są kolekcje z zakresu inżynierii lądowej i morskiej,

inżynierii wodnej i zarządzania ściekami, budownictwa, materiałoznawstwa, energii oraz transportu.

 
 
 
 
 
 
 

22.09.2017 - 31.12.2018

Zapraszamy do testowania multiwyszukiwarki naukowej EDS

 

 

Wyszukiwarka przeszukuje zasoby elektroniczne dostępne w Bibliotece Głównej oraz zasoby Open Access.

Źródła przeszukiwane są w jednym oknie wyszukiwawczym, a najbardziej istotne wyniki znajdują się na pierwszych stronach wyszukiwania.