Bazy Online

BAZY DOSTĘPNE W SIECI UMG

APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY SOURCE (EBSCO)

Jest obszerną bazą obejmującą nauki stosowane i informatykę. Zawiera ponad 1200 pełnotekstowych czasopism.

Tematyka bazy obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • technologia morska,
 • matematyka stosowana,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • sztuczna inteligencja,
 • geologia,
 • maszynoznawstwo,
 • teoria i systemy komputerowe,
 • źródła energii,
 • komputerowe bazy danych i oprogramowanie,
 • metalurgia,
 • mineralogia,
 • nowe technologie,
 • robotyka,
 • akustyka,
 • lotnictwo,
 • chemia,
 • inżynieria i materiały biomedyczne,
 • technologia żywności,
 • sieci neuronowe i optyczne,
 • tworzywa sztuczne,
 • przemysł tekstylny,
 • astronautyka.

 

EBSCO

 • Academic Search Complete –  wielodziedzinowa baza pełnotekstowa. Obejmuje ponad 7 tys. czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6 tys. czasopism recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 11 tys. czasopism. Tematyka bazy obejmuje m.in. nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 r.
 • Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4 mln. opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych, jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne.
 • AHFS Consumer Medication Information – informacja o lekach dla pacjentów, dostępna w języku angielskim i hiszpańskim. Baza, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków.
 • Business Source Complete – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu, zawierająca ponad 29 tys. publikacji pełnotekstowych. Obejmuje ponad 3 tys. czasopism i ponad 900 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, ponad 21 tys. raportów pełnotekstowych  z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, finansów, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście, w formacie PDF od 1995 r. lub od pierwszego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 17 tys. profili przedsiębiorstw, ponad 40 tys. profili autorów najczęściej cytowanych w bazie, ok. 18 tys. wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 3 tys. analiz ekonomicznych typu SWOT.
 • ERIC – baza Edukacyjnego Centrum Informacji, finansowana przez Departament Edukacji USA. Zawiera ponad milion opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 300 tys. pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750 – baza bibliograficzna zawierająca prace dotyczące obu Ameryk, które powstały w Europie.
 • GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno – naukowych i dokumentów rządowych obejmuje problematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych. Baza zawiera ok. 470 tys. opisów bibliograficznych oraz pełny tekst 5,5 tys. artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.
 • Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz ok. 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych.
 • Health Source-Nursing / Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.
 • Library, Information Science & Technology Abstracts – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. W bazie znajdują się także dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych. W bazie znajdziemy także ok. 5 tys. profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie. Archiwa bazy sięgają połowy lat 60-tych XX wieku.
 • Master File Premier – baza wielodziedzinowa zawierająca czasopisma, książki referencyjne, dokumenty źródłowe oraz kolekcje zdjęć, map, flag.
 • Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4 tys. czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthStar®.
 • Newspaper Source – oferuje dostęp do amerykańskich i międzynarodowych gazet w języku angielskim. Baza zawiera także pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.
 • Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.
 • Teacher Reference Center - zawiera indeksy i streszczenia pochodzące z 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i pedagogów.

 

ELSEVIER

Jest interdyscyplinarną bazą danych, zawierającą elektroniczne wersje czasopism naukowych, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne wersje artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Zakres dziedzinowy: matematyka, fizyka, astronomia, chemia i inżynieria chemiczna, informatyka, technika, energetyka, technologia, ochrona środowiska, materiałoznawstwo, nauki społeczne, nauki biologiczne, rolnictwo, medycyna kliniczna. Dostępny zbiór to 1650 tytułów bieżących z rocznikami archiwalnymi od 1995 roku oraz ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Baza jest aktualizowana co tydzień.

Na serwerze wydawcy znajdują sie także publikacje zwarte, monografie, serie książkowe oraz poradniki (handbooks) z lat 2010-2016. Łącznie ponad 5000 tytułów.

 

IBUK LIBRA

Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

Lista dostępnych pozycji w 2018 r.

 

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 006/RID/2018/19 kwota finansowania 11 870 000 zł.

Pełnotekstowa baza z zasobami Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Institution of Engineering and Technology (IET). Zawiera czasopisma (w tym 230 tytułów bieżących IEEE i IET), materiały konferencyjne i normy z zakresu elektroniki, komunikacji i informatyki.

User guides

User tips

Self-paced tutorial videos

Live online training

 

KNOVEL

Pełnotekstowa, interaktywna baza, która umożliwia przeszukiwanie zasobów ponad 6500 tytułów podręczników, książek i baz wydawnictw technicznych oraz materiałów konferencyjnych z wielu dziedzin nauk technicznych, pochodzących od ok. 70 wydawców. Oprócz książek baza zawiera interaktywne tabele, wykresy oraz równania. Jest ona podzielona na 35 pakietów tematycznych, które są udostępniane online na zasadzie rocznych subskrypcji.

W 2018 r. Uniwersytet Morski posiada dostęp do następujących kolekcji:

 • Aerospace & Radar Technology
 • Earth Sciences
 • Electrical & Power Engineering
 • Engineering Management & Leadership
 • Food Science
 • Industrial Engineering & Operations Management
 • Marine Engineering & Naval Architecture
 • Mechanics & Mechanical Engineering
 • Oil & Gas Engineering
 • Plastics & Rubber
 • Transportation Engineering

PRZEWODNIK

 

SCOPUS

Scopus jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism, ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których ponad 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w tej bazie pochodzi spoza USA.

 

SciVal (dodatek do Scopusa) - jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

ZGŁASZANIE KOREKT W PROFILU AUTORA W BAZIE SCOPUS - instrukcja

 

SPRINGER

Jest elektroniczną kolekcją czasopism i książek niemieckiego wydawnictwa Springer. Udostępniona baza zawiera ok. 1878 tytułów czasopism oraz 112 tys. tomów książek. Zakres tematyczny: nauki przyrodnicze, w tym nauki o ziemi, ochrona środowiska, fizyka z astronomią, chemia, informatyka, matematyka, ekonomia, prawo, medycyna, nauki techniczne.

Na serwerze wydawcy udostępniane są także archiwa serii książkowych do rocznika 2008 oraz e-książki anglojęzyczne wydane przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011.

 

WEB OF SCIENCE

UWAGA! W przypadku WoS prosimy nie korzystać z przeglądarki Internet Explorer!

Zawiera bazy bibliograficzno – bibliometryczne (tzw. indeksy cytowań).

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Pakiet Core Colletion:

 • Arts & Humanities Citation Index (AHCI) – od 1975 – utworzona w oparciu o ponad tysiąc światowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych. Uwzględnia takie dyscypliny jak: architektura, lingwistyka, filologia, literatura, religioznawstwo, sztuka i teatrologia.
 • Science Citation Index Expanded (SCIE) – od 1945 – utworzona w oparciu o ponad 5 tys. światowych czasopism o tematyce naukowo – technicznej. Uwzględnia m.in. takie dyscypliny jak: rolnictwo, biologia, chemia, informatyka, fizyka, matematyka, medycyna. Unikalna cechą bazy jest indeksowanie według cytowań bibliograficznych i połączenie rekordów za pomocą wspólnych dla nich cytowań. Umożliwia to sprawdzenie ile razy, przez kogo i gdzie publikacja danego autora była cytowana.
 • Social Sciences Citation (SSCI) – od 1956 – utworzona w oparciu o prawie 2 tys. światowych czasopism z zakresu nauk społecznych. Uwzględnia takie dyscypliny jak: ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka społeczna i socjologia.
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) – od 1990 – umożliwia dostęp do opublikowanej literatury z najbardziej znaczących konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów na całym świecie. Zasób obejmuje nauki ścisłe i nauki społeczne.
 • Book Citation Index (BC:Science, Social Science & Humanities) – od 2005 – umożliwia wyszukiwanie książek, czasopism i materiałów konferencyjnych.
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – od 2015 – indeks multidyscyplinarny. Pełne indeksowanie wszystkich treści w czasopismach spoza literatury wysokiego wpływu.
 • Current Chemical Reactions (CCR) – od 2010
 • Index Chemicus (IC) – od 2010

Journal Citation Reportsinterdyscyplinarna baza tworzona przez Institute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA). Stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism. W bazie możemy uzyskać informacje o czasopismach o najwyższym Imapact Factor, najczęściej wykorzystywanych czasopismach, najświeższych tytułach, najobszerniejszych czasopismach.

Od 2015 r. dostęp do bazy został rozszerzony o pakiet Citation Connection:

 • BIOSIS Cutation Index (BCI) – od 2010 – zawiera ponad 5 tys. czasopism, 21 mln płyt oraz 2 mln dokumentów z zakresu biologii molekularnej i komórkowej, farmakologii, endokrynologii, neurologii, genetyki, chorób zakaźnych i ekologii.
 • Current Contents Connect - od 2010 – zapewnia dostęp do spisów treści, streszczeń, informacji bibliograficznych i abstraktów z czasopism naukowych, a także do ponad 700 stron internetowych.
 • Data Citation Index – od 2010 – dostęp do wysokiej jakości danych z repozytoriów nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych.
 • Derwent Innovations Index (DII) – od 2010 – ułatwia szybkie I precyzyjne wyszukiwanie patentów. Pozwala na prowadzenie poszukiwań patentowych i wyszukiwanie cytowań innowacji w takich dziedzinach jak chemia, elektryka, elektronika i inżynieria mechaniczna.
 • Zoological Records (ZR) – od 2010 – baza zawiera informacje z zakresu biologii zwierząt, paleobiologii oraz zoologii.

W ramach Web of Science dostępne są także bazy Medline, SciELO Citation Index, KCI-Korean Journal Database oraz Russian Science Citation Index.

 

InCites (dodatek do Web of Science) – służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.

 

WILEY ONLINE LIBRARY

WILEY / ICM (archiwa)

Pełnotekstowa baza czasopism naukowych. Zawiera ponad 1400 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.

Na serwerze wydawcy udostępnionych zostało ponad 20 tys. książek elektronicznych.