Bazy Online

BAZY DOSTĘPNE W SIECI UMG

UWAGA! W przypadku baz danych zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox lub Safari​.

APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY SOURCE (EBSCO)

Jest obszerną bazą obejmującą nauki stosowane i informatykę. Zawiera ponad 1200 pełnotekstowych czasopism.

Tematyka bazy obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • technologia morska,
 • matematyka stosowana,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • sztuczna inteligencja,
 • geologia,
 • maszynoznawstwo,
 • teoria i systemy komputerowe,
 • źródła energii,
 • komputerowe bazy danych i oprogramowanie,
 • metalurgia,
 • mineralogia,
 • nowe technologie,
 • robotyka,
 • akustyka,
 • lotnictwo,
 • chemia,
 • inżynieria i materiały biomedyczne,
 • technologia żywności,
 • sieci neuronowe i optyczne,
 • tworzywa sztuczne,
 • przemysł tekstylny,
 • astronautyka.

 

EBSCO

 • Academic Search Ultimate – zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.
 • Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4 mln. opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych, jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne.
 • AHFS Consumer Medication Information – informacja o lekach dla pacjentów, dostępna w języku angielskim i hiszpańskim. Baza, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków.
 • Business Source Ultimate – pełni funkcję solidnego biznesplanu dla studentów – oferuje recenzowane naukowo, pełnotekstowe czasopisma i inne zasoby zawierające informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie, które wywołują dyskusję na temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie biznesu.​
 • ERIC – baza Edukacyjnego Centrum Informacji, finansowana przez Departament Edukacji USA. Zawiera ponad milion opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 300 tys. pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750 – baza bibliograficzna zawierająca prace dotyczące obu Ameryk, które powstały w Europie.
 • GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno – naukowych i dokumentów rządowych obejmuje problematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych. Baza zawiera ok. 470 tys. opisów bibliograficznych oraz pełny tekst 5,5 tys. artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.
 • Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz ok. 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych.
 • Health Source-Nursing / Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.
 • Library, Information Science & Technology Abstracts – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. W bazie znajdują się także dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych. W bazie znajdziemy także ok. 5 tys. profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie. Archiwa bazy sięgają połowy lat 60-tych XX wieku.
 • Master File Premier – baza wielodziedzinowa zawierająca czasopisma, książki referencyjne, dokumenty źródłowe oraz kolekcje zdjęć, map, flag.
 • Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4 tys. czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthStar®.
 • Newspaper Source – oferuje dostęp do amerykańskich i międzynarodowych gazet w języku angielskim. Baza zawiera także pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.
 • Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.
 • Teacher Reference Center - zawiera indeksy i streszczenia pochodzące z 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i pedagogów.

 

ELSEVIER

Jest interdyscyplinarną bazą danych, zawierającą elektroniczne wersje czasopism naukowych, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne wersje artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Zakres dziedzinowy: matematyka, fizyka, astronomia, chemia i inżynieria chemiczna, informatyka, technika, energetyka, technologia, ochrona środowiska, materiałoznawstwo, nauki społeczne, nauki biologiczne, rolnictwo, medycyna kliniczna. Dostępny zbiór to 1650 tytułów bieżących z rocznikami archiwalnymi od 1995 roku oraz ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Baza jest aktualizowana co tydzień.

Na serwerze wydawcy znajdują sie także publikacje zwarte, monografie, serie książkowe oraz poradniki (handbooks) z lat 2010-2016. Łącznie ponad 5000 tytułów.

 

IBUK LIBRA

Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

Pozycje zakupione w 2021 r.

Przewodnik

 

IEEE Electronic Library (IEL)

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 006/RID/2018/19 kwota finansowania 11 870 000 zł.

 

Pełnotekstowa baza z zasobami Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Institution of Engineering and Technology (IET). Zawiera czasopisma, materiały konferencyjne i normy z zakresu elektroniki, komunikacji i informatyki.

User guides

User tips

Self-paced tutorial videos

Live online training

 

KNOVEL

Pełnotekstowa, interaktywna baza, która umożliwia przeszukiwanie zasobów ponad 9000 tytułów podręczników, książek i baz wydawnictw technicznych oraz materiałów konferencyjnych z wielu dziedzin nauk technicznych, pochodzących od ponad 140 wydawców. Oprócz książek udostępnione są interaktywne bazy materiałowe (stopy metali, tworzywa sztuczne), wykresy, arkusze kalkulacyjne z wbudowanymi obliczeniami, które są kompatybilne z Mathcad oraz równania. Jest ona podzielona na 35 pakietów tematycznych, które są udostępniane online na zasadzie rocznych subskrypcji.

W 2021 r. Uniwersytet Morski posiada dostęp do następujących kolekcji:

 • Adhesives, Coatings, Sealants & Inks
 • Aerospace & Radar Technology
 • Electrical & Power Engineering
 • Food Science
 • Industrial Engineering & Operations Management
 • Marine Engineering & Naval Architecture
 • Mechanics & Mechanical Engineering
 • Metals & Metallurgy
 • Oil & Gas Engineering
 • Plastics & Rubber
 • Transportation Engineering

Przewodnik

Integracja z systemami LMS-instrukcja

 

SCOPUS

Scopus jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism, ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których ponad 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w tej bazie pochodzi spoza USA.

 

SciVal (dodatek do Scopusa) - jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

ZGŁASZANIE KOREKT W PROFILU AUTORA W BAZIE SCOPUS - instrukcja

 

SPRINGER

Jest elektroniczną kolekcją czasopism i książek niemieckiego wydawnictwa Springer. Udostępniona baza zawiera ok. 1878 tytułów czasopism oraz 112 tys. tomów książek. Zakres tematyczny: nauki przyrodnicze, w tym nauki o ziemi, ochrona środowiska, fizyka z astronomią, chemia, informatyka, matematyka, ekonomia, prawo, medycyna, nauki techniczne.

Na serwerze wydawcy udostępniane są także archiwa serii książkowych do rocznika 2008 oraz e-książki anglojęzyczne wydane przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011.

 

TAYLOR & FRANCIS

Science & Technology (ST) - kolekcja zawierająca 533 tytuły czasopism z zakresu chemii, fizyki, matematyki, inżynierii, informatyki, technologii, nauk o biologii, ziemi, środowisku, żywności, sporcie i medycyny.

Przewodnik

 

WEB OF SCIENCE

Zawiera bazy bibliograficzno – bibliometryczne (tzw. indeksy cytowań).

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Pakiet Core Colletion:

 • Arts & Humanities Citation Index (AHCI) – od 1975 – utworzona w oparciu o ponad tysiąc światowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych. Uwzględnia takie dyscypliny jak: architektura, lingwistyka, filologia, literatura, religioznawstwo, sztuka i teatrologia.
 • Science Citation Index Expanded (SCIE) – od 1945 – utworzona w oparciu o ponad 5 tys. światowych czasopism o tematyce naukowo – technicznej. Uwzględnia m.in. takie dyscypliny jak: rolnictwo, biologia, chemia, informatyka, fizyka, matematyka, medycyna. Unikalna cechą bazy jest indeksowanie według cytowań bibliograficznych i połączenie rekordów za pomocą wspólnych dla nich cytowań. Umożliwia to sprawdzenie ile razy, przez kogo i gdzie publikacja danego autora była cytowana.
 • Social Sciences Citation (SSCI) – od 1956 – utworzona w oparciu o prawie 2 tys. światowych czasopism z zakresu nauk społecznych. Uwzględnia takie dyscypliny jak: ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka społeczna i socjologia.
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) – od 1990 – umożliwia dostęp do opublikowanej literatury z najbardziej znaczących konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów na całym świecie. Zasób obejmuje nauki ścisłe i nauki społeczne.
 • Book Citation Index (BC:Science, Social Science & Humanities) – od 2005 – umożliwia wyszukiwanie książek, czasopism i materiałów konferencyjnych.
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – od 2005 – indeks multidyscyplinarny. Pełne indeksowanie wszystkich treści w czasopismach spoza literatury wysokiego wpływu.
 • Current Chemical Reactions (CCR) – od 2010
 • Index Chemicus (IC) – od 2010

Journal Citation Reportsinterdyscyplinarna baza tworzona przez Institute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA). Stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism. W bazie możemy uzyskać informacje o czasopismach o najwyższym Imapact Factor, najczęściej wykorzystywanych czasopismach, najświeższych tytułach, najobszerniejszych czasopismach.

Od 2015 r. dostęp do bazy został rozszerzony o pakiet Citation Connection:

 • BIOSIS Cutation Index (BCI) – od 2010 – zawiera ponad 5 tys. czasopism, 21 mln płyt oraz 2 mln dokumentów z zakresu biologii molekularnej i komórkowej, farmakologii, endokrynologii, neurologii, genetyki, chorób zakaźnych i ekologii.
 • Current Contents Connect - od 2010 – zapewnia dostęp do spisów treści, streszczeń, informacji bibliograficznych i abstraktów z czasopism naukowych, a także do ponad 700 stron internetowych.
 • Data Citation Index – od 2010 – dostęp do wysokiej jakości danych z repozytoriów nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych.
 • Derwent Innovations Index (DII) – od 2010 – ułatwia szybkie I precyzyjne wyszukiwanie patentów. Pozwala na prowadzenie poszukiwań patentowych i wyszukiwanie cytowań innowacji w takich dziedzinach jak chemia, elektryka, elektronika i inżynieria mechaniczna.
 • Zoological Records (ZR) – od 2010 – baza zawiera informacje z zakresu biologii zwierząt, paleobiologii oraz zoologii.

W ramach Web of Science dostępne są także bazy Medline, SciELO Citation Index, KCI-Korean Journal Database oraz Russian Science Citation Index.

 

InCites (dodatek do Web of Science) – służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.

 

WILEY ONLINE LIBRARY

WILEY / ICM (archiwa)

Pełnotekstowa baza czasopism naukowych. Zawiera ponad 1400 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.

Na serwerze wydawcy udostępnionych zostało ponad 20 tys. książek elektronicznych.