Bazy ogólnodostępne

AGRICOLA

Baza bibliograficzna opracowywana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera cytowania i abstrakty artykułów, monografii, patentów, materiałów audiowizualnych, raportów. Główne dziedziny to: rolnictwo, botanika, zoologia, entomologia, leśnictwo, gleboznawstwo, hydrologia, ekonomia rolnictwa, inżynieria rolnictwa, produkcja rolna, żywność i żywienie. Zakres chronologiczny bazy: od roku 1970 do roku bieżącego.

 

AGRIS

Baza bibliograficzna z zakresu szeroko pojętej tematyki rolniczej. Tworzona pod opieką FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) od 1974 r. Współtworzy tę bazę prawie 240 centrów narodowych.

 

ArXiv

Repozytorium reprintów między innymi z takich dziedzin jak: matematyka, informatyka, fizyka. Funkcjonuje przy Cornell University. Daje dostęp do pełnych tekstów.

 

ASCE Journals

Zawiera spisy treści czasopism oraz abstrakty artykułów wydawnictwa American Society of Civil Engineers z zakresu inżynierii lądowej, inżynierii środowiskowej i architektury.

 

Baza Bibliograficzna Instytutu Spawalnictwa

Spawalnicza Baza Bibliograficzna Instytutu Spawalnictwa. Zawiera informacje o artykułach zamieszczonych w krajowych i zagranicznych czasopismach z zakresu spawalnictwa oraz patentach i pracach naukowo-badawczych.

 

BazTech

Baza zawartości polskich czasopism technicznych. Możliwość przeszukiwania w języku polskim i angielskim. Udostępnione są streszczenia artykułów.

 

Bazy Biblioteki Narodowej

Książki: Przewodnik Bibliograficzny, Polonica Zagraniczne, Książki Polskie Podziemne (1976-1989), Bibliografia Polska 1901-1939.

Czasopisma: Bibliografia Czasopism Ciągłych, Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990.

Artykuły z czasopism: Bibliografia Zawartości Czasopism.

Dokumenty elektroniczne: Bibliografia Dokumentów Elektronicznych.

Dokumenty kartograficzne: Bibliografia Dokumentów Kartograficznych.

Dokumenty dźwiękowe: Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych.

 

CERN

CERN Document Server (CDS) zawiera ponad 800.000 rekordów bibliograficznych głównie z zakresu energetyki, atomistyki i fizyki, w tym ponad 350.000 dokumentów pełnotekstowych.

 

DOAJ

Directory of Open Access Journals – baza pełnotekstowa, zawiera 2847 tytułów czasopism w wolnym dostępie. Przykładowe dziedziny to: matematyka, statystyka, fizyka.

 

EconPapers

Baza artykułów z czasopism dotyczących ekonomii.

 

ECS EPrints

Repozytorium działające przy University of Southampton. Daje dostęp do abstraktów oraz pełnych tekstów między innymi z takich dziedzin jak: informatyka, elektronika.

 

Ekonomia on-line

Baza danych opracowana przez bibliotekarzy z Uniwersytetu Ekonimicznego w Krakowie.

 

eScholarship

Repozytorium instytucjonalne. Powstało z inicjatywy California Digital Library. Daje dostęp do pełnych tekstów 17 tys. publikacji z dziedzin takich jak: marketing, informatyka, matematyka, fizyka, transport i wielu innych.

 

European Mathematical Information Service

Serwis ten zawiera pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna oraz około 50 czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej. Zawiera także materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym. Automatyczna aktualizacja odbywa się raz w miesiącu.

 

INGENTA

Wielodziedzinowa baza bibliograficzna. Oferuje dostęp do spisów treści ponad 28 tys. czasopism naukowych.

 

 JIBC

Repozytorium dające dostęp do publikacji wykładowców wyższych uczelni między innymi z USA, Nigerii, Malezji, Turcji. Artykuły dotyczą takich dziedzin jak: ekonomia, bankowość, biznes, statystyka, elektronika. Obejmuje publikacje z lat 1996-2007.

 

Journal of the Association for Information Systems

Repozytorium dające dostęp do abstraktów z różnych dziedzin.

 

NTIS – National Technical Information Service

Baza bibliograficzno-abstraktowa. Dostęp do ponad 2 mln publikacji z zakresu 350 dyscyplin naukowych. Zasięg chronologiczny od 1990 roku.

 

SYMPOnet

Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestrowane są dokumenty o konferencjach naukowych i zagranicznych, które odbyły się po 1980 r.

 

World Scientific

Serwis oferuje dostęp do spisów treści i streszczeń artykułów z ponad 100 czasopism. Obejmuje takie dziedziny jak: informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, nauki techniczne.

 

zbMATH

Baza Math jest tworzona przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne oraz Fachinformationszentrum Karlsruhe w Niemczech. Zawiera abstrakty publikacji matematycznych wydawanych od 1931 roku, indeksowanych w katalogu Zentralblatt fuer Mathematik/ Mathematic Abstracts i pochodzących z ok. 2000 czasopism matematycznych oraz z książek, sprawozdań z konferencji, raportów i preprintów prac w druku.