TESTY CZASOPISM SCIENCE & TECHNOLOGY LIBRARY

Zapraszamy do testów kolekcji czasopism Science & Technology Library w bazie Taylor & Francis Journals,
dostępnych w terminie od 7 października do 6 listopada 2019 r.

Pakiet Taylor & Francis Science & Technology Library (S&T) zapewnia dostęp do ponad 500 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania w następujących obszarach naukowych:

- nauki biologiczne, inżynieria środowiska, nauki o żywności,
- chemia,
- nauki inżynieryjno - techniczne, informatyka,
- matematyka i statystyka,
- fizyka.

Ponad 82% tytułów kolekcji Science & Technology Library znajduje się w indeksach cytowań Clarivate Analytics Citation Indexes/Web of Science®. Większość czasopism publikowana jest we współpracy z renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi.

Test oraz subskrypcja zapewniają dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych, począwszy od 1997 roku.