ORCID

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 27 lipca 2018 r. pracownicy akademiccy UMG zobowiązani są do utworzenia identyfikatora ORCID oraz przekazania stosownej informacji o jego utworzeniu do Biblioteki Głównej UMG w terminie określonym w Zarządzeniu 


​Przed złożeniem oświadczenia należy wykonać 5 poniższych kroków:

  1. Zapoznaj się z informacją - czym jest ORCID?
  2. Załóż identyfikator ORCID
  3. Inne identyfiktory:
  4. Powiąż swój ORCID w PBN
  5. Poinformuj Bibliotekę UMG o numerze ORCID:

UWAGA!

We wszystkich nowych publikacjach podawaj swój numer ORCID.